Lektor
Ema Kapsdorferová

  • Mail: info@tsnexum.sk

Vyučuje

Vzdelanie

Základná škola kniežaťa Pribinu, Nitra
Gymnázium Golianova 68, Nitra

Úspechy ako aktívny tanečník

- vystúpenia
- rôzne súťaže na Slovensku