Lektor
Juliana Vargová

  • Mail: info@tsnexum.sk

Vyučuje

Vzdelanie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie)

Úspechy ako aktívny tanečník

„Tanec je umenie, v ktorom si nohy myslia, že sú hlavou.“

(Stanisław Jerzy Lec)

S tancom som začala v 6 rokoch. Najprv to bolo iba v rámci školského krúžku. O niečo neskôr som začala navštevovať Základnú umeleckú školu. Zotrvala som v nej 8 nádherných rokov. Viedol ma úžasný učiteľ. Mojim snom bolo tancovať a viesť deti tak, ako som bola vedená ja. Osud to však zariadil inak a tanec dostal odmlku. Od detí som sa však veľmi nevzdialila a moja cesta viedla na pedagogickú fakultu. K tancu som sa opäť vrátila pred cca 4 rokmi . Otvorili sa mi nové dvere, prišli nové možnosti. Bola mi umožnená spolupráca na projektoch s OZ Arabeska.

Úspechy ako tréner


  • 8 rokov spoločenský a moderný tanec

  • TK Hviezdička