Lektor
Marek Harasty

  • Mail: info@tsnexum.sk

Vyučuje

Vzdelanie


  • Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta – odbor – Ekonomika a manažment verejnej správy

Úspechy ako aktívny tanečník

Kategória B STT a B LAT

Semifinále MSR LAT Mládež 2014

Semifinále MSR 10T Mládež 2014

Zahraničné súťaže v rámci Európy

Medzinárodné sústredenia v Slovinsku

Lekcie so zahraničnými trénermi