Lektor
Patrícia Martončíková

  • Mail: info@tsnexum.sk

Vyučuje

Vzdelanie


  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta – odbor – Právo

Úspechy ako aktívny tanečník


  • Kategória B LAT

  • miesto MSR Ples. Choreografie a exhibície 2019 – MSR Tanečnice Dospelí - choreografia Latino Ladies – člen kolektívu

  • 7 rokov aktívny tanečník v TC METEOR Košice

  • Lekcie s domácimi a zahraničnými trénermi