Ponuka
Tanec pre deti a mládež

Tanec pre deti a mládež je hlavne o pohybe a zábave. Pohyb a tanec sprevádzajú ľudstvo od nepamäti. Tancom ľudia vyjadrovali svoje schopnosti, zručnosti, nálady, pocity aj túžby. Aj dnes je tanec výrazovým prostriedkom, ktorým môžeme komunikovať s deťmi a žiakmi bez slov. Tanec pre deti a mládež rozvíja pohybové schopnosti detí, rytmizáciu pohybov. Tanec a tanečné aktivity pozitívne vplývajú na správne držanie tela a správnu funkciu vnútorných orgánov. Pri tanci sa deti a žiaci učia dodržiavať pravidlá a učia sa tolerovať opačné pohlavie, nadobúdajú zručnosť v spoločenskej oblasti, v etike a v estetike.

Tanec pre deti má veľké uplatnenie vo výchovno-vzdelávacom procese v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ako aj v špeciálnych výchovných zariadeniach. Tréner má priestor na pravidelné a cyklické opakovanie tanečných krokov a krokových variácií, na nácvik tanečných choreografií. Pri tanci a tanečných aktivitách si deti a žiaci často neuvedomujú, koľko robia pre svoj celostný rozvoj. Lektor práve v tejto oblasti môže nenápadne, no intenzívne vplývať na rozvoj dieťaťa či žiaka vo všetkých oblastiach.

Tanec pre deti je aj umelecký pohyb, ktorý musí spĺňať estetické kritériá a zákonitosti tanečnej techniky. Tanec pre deti a mládež prebieha v čase a priestore, má určitý rytmus a dynamiku. Vzniká spájaním jednotlivých tanečných prvkov (krokov, gest, rôznych pohybov celého tela).

V tanečnej škole NEXUM sa venujeme deťom, tak aby rozvíjali svoje schopnosti a rozvíjali svoj talent. Tanec pre deti a mládež je jedna z klúčových kategórií, v ktorej chceme vychovávať deti, ktoré vnímajú tanec ako svoje hobby až po súťažnú dráhu. Od tanečnej prípravky ako tanec pre deti vo veku od 3 rokov, ktorú nazývame Mini dance, až po tanečnú príravku Miky dance pre 5 až 6 ročné deti. Rozvoj tanečných zručností pre deti od 7 rokov až po mládež aj v tanečných štýloch Hip Hop, Balet, Contemporary, Disko alebo Zumba,

 

Tanečný krúžok pre deti v Tanečnej škole NEXUM učíme v Nitre, Seredi, Vrábľoch a Topolčanoch.

 

Klikni na Aktuálna ponuka JANUÁROVÝCH KURZOV

Pozri ROZVRH

Na prihlásenie klikni na PRIHLÁŠKA

 

Vyberte si z našej ponuky