Cenník

Deti a mládež

* Súrodenecká zľava 10%

** Pri dlhodobej vopred ohlásenej PN viac ako 21 dní, vzniká nárok na 50%tnú zľavu z členského z nasledujúceho mesiaca

Lekcia / týždeň Cena
1 x 45 min. 27€ / osoba / mesiac
1 x 60 min. 30€ / osoba / mesiac
2 x 60 min. 35€ / osoba / mesiac
1 x 90 min. 35€ / osoba / mesiac
2 x 90 min. 40€ / osoba / mesiac

* členské príspevky sú platné od 1.9.2023

Dospelí

Ak navštevujete dva kurzy, zľava 30% z ceny druhého kurzu.

Cena za kurz Cena
6 lekcí po 60 min. 39€ / osoba

* členské príspevky sú platné od 1.9.2023

Zumba/privátne Fitko

*platnosť balíkov na vstupy je 8 týždňov od zakúpenia

Cena Balika Cena
1 vstupový 7€
3 vstupový 19,5€
6 vstupový 36€

* členské príspevky sú platné od 1.9.2023

Individuálne lekcie

Ak si objednáte štyri lekcie, piatu máte ako bonus (neplatí pre salsu, bachatu, kizombu).

Individuálna lekcia Cena
Lekcia 60 min. 29€ / pár
Lekcia 60 min (s Lazarom, Calym) 49€

* členské príspevky sú platné od 1.9.2023