Lektor
Lucia Trenková

  • Mail: info@tsnexum.sk

Vyučuje

Vzdelanie

UKF PF Učiteľstvo pre 1.st.ZŠ  a doktorát z pohybovej kultúry detí titul PaedDr.

Úspechy ako aktívny tanečník

Tancujem už odkedy chodím, hudba vo mne prebúdza každú bunku môjho tela, akýkoľvek tanec ma robí šťastnou a túto radosť chcem rozdávať ďalej. Vyštudovala som učiteľstvo pre 1.st.ZŠ, spravila som si doktorát so špecializáciou na pohybovú kultúru detí. Počas štúdia na vysokej škole som tancovala v tanečnom divadle, kde som sa venovala štýlom jazz, balet, limon, scénika, absolvovali sme vlastné tanečné predstavenia v divadle. Deti milujem, sama mám 3 a tancujeme spolu stále.


  • Od r.1983 členka tanečnej skupiny DISCO vo Vranove nad Topľou - tanečníčka

  • Od r.1996 členka tanečného divadla Atď... – tanečníčka – tanečné predstavenia v Starom divadle – napr. Malý princ

  • Od r.1996 Divadlo Andreja Bagara v Nitre – účinkovanie v predstaveniach a muzikáloch: Maškaráda, Hamlet, Kabaret

Úspechy ako tréner


  • Akadémia tanca – lektorka tanca

  • predškoláci – všeobecná tanečné príprava detí ( koordinácia, rytmika, orientácia v priestore, rytmika, láska k tancu...)

  • dospelí – kurzy spoločenských tancov pre začiatočníkov