Pohybová rozprávka

Pohybová aktivita je nevyhnutný predpoklad pre zdravý vývoj detí.

trvanie lekcie: 60 minút

pre deti vo veku od 3 do 4 rokov

oblečenie: pohodlné legíny, tričko, tepláky, tenisky

Tanečná škola NEXUM, o.z.
Mail: info@tsnexum.sk
Mobil: 0910 757 376

Lektori

Informácie

Hodiny sú zamerané na všestranný pohybový rozvoj pre deti, ktorým pomáha optimalizovať ich zdravie a zlepšiť ich pohybový potenciál. Môže byť dokonca aj začiatkom pre ich športovú kariéru v budúcnosti.

Tréningy sa skladajú z rôznych atletických, gymnastických, posilňovacích cvičení a  pohybových či loptových hier tak, aby bola zachovaná ich hravá forma.Každá hodina sa nesie v duchu detskej rozprávky, vďaka čomu je priebeh hodiny intenzívnejší, interaktívnejší a zábavnejší. Tento koncept je medzi deťmi veľmi obľúbený, pretože si z hodiny okrem iného odnášajú aj zážitok.

Táto pohybová príprava zabezpečuje deťom všestranný rozvoj dieťaťa po každej stránke. Prebieha v skupinkách, kde sú deti rozdelené podľa veku, aby sa mohli navzájom motivovať, socializovať a všestranne rozvíjať.

Cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom deti môžu primerane k svojmu veku prirodzene rozvíjať svoje schopnosti a vytvoriť si tak záujem o šport a celkovo zdravý životný štýl.

 

Cenník

* Súrodenecká zľava 10%

** Pri dlhodobej vopred ohlásenej PN viac ako 21 dní, vzniká nárok na 50%tnú zľavu z členského z nasledujúceho mesiaca

Lekcia / týždeň Cena
1 x 45 min. 27€ / osoba / mesiac
1 x 60 min. 30€ / osoba / mesiac
2 x 60 min. 35€ / osoba / mesiac
1 x 90 min. 35€ / osoba / mesiac
2 x 90 min. 40€ / osoba / mesiac

* členské príspevky sú platné od 22.12.2023

Galéria