Choreografie contemporary

Výnimočný tanečný štýl a výnimočné tanečné choreografie charakteristické veľmi emotívnou hudbou.

Ponuka vystúpení:

  • choreografia contempoary – juniori
  • chroreografia contemporary Hviezdičky – teens

Tanečná škola NEXUM, o.z.
Mail: info@tsnexum.sk
Mobil: 0910 757 376

Informácie

Choreografia contempoary – juniori

  • Dĺžka trvania: 3 minuty
  • Choreograf: Andrea Bilíková
  • Úspechy: viaceré súťaže na SR aj v zahraničí napríklad SHOW TIME EUROPA Final zlaté umiestnenie
  • počet tanečníc: 7 – 11

Choreografia contempoary Hviezdičky – teens

  • Dĺžka trvania: 3 minuty
  • Choreograf: Andrea Bilíková
  • Úspechy: viaceré súťaže na SR aj v zahraničí napríklad SHOW TIME EUROPA Final zlaté umiestnenie
  • počet tanečníc: 7 – 11