S tancom som sa prvýkrát zoznámila v piatich rokoch v detskom umeleckom centre. Tam som sa učila klasický, ľudový a moderný tanec. Potom som 3 roky venovala štúdiu baletu
a vystupovala som so sólovými predstaveniami na ukrajinských scénach, kde som získavala množstvo úspechov. Neskôr, po získaní diplomu za 9 rokov mimoškolského tanečného vzdelávania, začala študovať v roku 2018 na profesionálnej tanečnej škole „Vinnytsia Specialized Collage of Arts named after M. Leontovych“.

Tam si pod pedagogickým vedením uznávaných ukrajinských umelcov a choreografov osvojila klasický a ľudový tanec, ako aj základy moderného a spoločenského tanca. Získala znalosti z pedagogiky, psychológie, hudby a choreografických techník. Bola som prijatá do súboru moderného tanca „Гротеск“ a do súboru ľudového tanca „Подоляни“, kde som tancovala 4 roky a vystupovala som v sólových postavách v rôznych štýloch, ako contemporary, jazz, modern, hip-hop a ľudová choreografia, a získala množstvo úspechov
na ukrajinských a medzinárodných súťažiach.

Vzdelanie

  • Vinnytsia Specialized Collage of Arts

Úspechy ako tanečník

  • Účasť na súťažiach a majstrovských kurzoch mi pomohla obohatiť moje skúsenosti, najmä spoluprácou so známymi ukrajinskými osobnosťami, medzi ktoré patrí primabalerína Kateryna Kuchar a ľudový umelec Oleksandr Stojanov.

Úspechy ako lektor

  • V roku 2019 som začala učiť, najprv na umeleckej škole a potom v detskom štúdiu klasického a súčasného tanca „Amadeus“.
  • viedla som krúžky Hip Hopu, jazzu a baletu.

Rezervujte si svoju hodinu

Prejsť na rozvrh